JAN PAWEŁ II

18.05.1920 - 02.04.2005

           W sobotę 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, odszedł do Domu Ojca Niebieskiego Papież Jan Paweł II.
           "Odszedł Papież z którym każdy z nas miał niemal osobistą relację. Pamiętamy jego spojrzenia, jego gesty, ostatnio powolny już krok - ale krok jakże wyrazisty w określonym kierunku. Pamiętamy tak dużo ciepła tego papieża, tak dużo miłości i dobroci że kiedy zasłabł w ostatnich godzinach ludzie na świecie zwarli się we wspólnotach - w modlitwie, w opłatku" - mówił podczas Mszy świętej w intencji Ojca Świętego ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
           Odszedł, ale nie pozostawił nas samych. Ofiarował nam największy dar, jaki może ofiarować Ojciec - dar swojego życia, swojego słowa! Ojciec Święty Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim napisał: A przecież nie cały umieram! To, co we mnie niezniszczalne trwa!
           Jan Paweł II kochał Boga i kochał człowieka. Niezależnie od wieku, koloru skóry czy wyznania. Wierzącego i niewierzącego. Każdego z nas!
           Dajmy świadectwo swojej miłości do naszego Ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, wcielając w życie to, czego nas nauczał i do czego nas wzywał. Jego słowa i teksty niech będą dla nas drogowskazami na drodze do Niebieskiej Ojczyzny.

           1 maja 2011 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym i wyznaczył jego wspomnienie liturgiczne na dzień 22 października.

           27 kwietnia 2014 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym.


Miłosierny Boże,
przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa
świętego Jana Pawła II
i za jego wstawiennictwem pomóż nam
wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


JANIE PAWLE II, APOSTOLE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, MÓDL SIĘ ZA NAMI.
Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła.
Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię "Polska". Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności.
Z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę "Polska", można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań.
Bądźcie konsekwentni w swojej wierze!
Bądźcie wierni Matce Pięknej Miłości. Zaufajcie Jej, kształtując waszą własną miłość, tworząc wasze młode rodziny.
Niech Chrystus pozostanie dla was "drogą, prawdą i życiem".

Jan Paweł II
ZOBACZ:
BIOGRAFIA, PIELGRZYMKI, NAUCZANIE TESTAMENT PAPIEŻA JANA PAWŁA II HOMILIA KARD. RATZINGERA
JAN PAWEŁ II W PŁOCKU KAZANIE BPA WIELGUSA KAZANIE BPA MARCINKOWSKIEGO PŁOCK ŻEGNA JANA PAWŁA II
SERWIS PAPIESKI TVP
PREZENTACJE: JAN PAWEŁ IIWRÓC NA STRONĘ:
DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI PARAFIA ŚW. ALEKSEGO